Convergència i Unió (CiU)
     
   

 

     
     Partit dels Socialistes de Catalunya - Ciutadans pel Canvi (PSC-CPC)
     
   

 

     
     Partit Popular de Catalunya (PPC)
     
   

 

     
     Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
     
   

 

     
     Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EA)
     
   

 

     
     Resta de candidatures
     
   

 

Índex